MIGAJĄCE PRZEDSZKOLA, MIGAJĄCE SZKOŁY (2018/19)

Od września do listopada 2018 w klasie 2b realizowany jest projekt Migające przedszkola, migające szkoły, dofinansowany w ramach środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W przeciągu 3 miesięcy trwania projektu, pani Maja Graf będzie wprowadzać uczniów w świat języka migowego.
Projekt Migające przedszkola, migające szkoły zakłada:

  • Organizację nowatorskich zabaw dla dzieci w wieku 6 – 12 lat z  wykorzystaniem języka migowego wraz z bezpośrednim udziałem  tłumacza języka migowego oraz osób niesłyszących jako co-trenerów.

Język migowy jest językiem, który wyraża myśli i słowa za pomocą obrazu i gestu. Dla osób słyszących jest językiem obcym i poznanie go niesie za sobą takie same korzyści jak nauka każdego języka obcego. Istnieje bardzo dużo korzyści płynących z jego tego nauki: jest to świetna zabawa, stymulacja rozwoju intelektualnego, sprawności manualnej, ćwiczenie mimiki, rozwój wyobraźni przestrzennej, pamięci oraz koncentracji.

  • Promocję pozytywnego wizerunku osoby niesłyszącej/niepełnosprawnej – działania w kierunku oswajania ze specyficzną niepełnosprawnością jaką jest dysfunkcja słuchu wśród najmłodszych – dzieci.

Niniejszy projekt koncentruje się na edukowaniu i oswajaniu z osobami niesłyszącymi osób najmłodszych. Dzieci w wieku szkolnym charakteryzuje ogromna wrażliwość i ufne rozumienie, więc warto właśnie wtedy działać w stronę internalizacji pozytywnych wartości i postaw tolerancji i poszanowania inności. Projekt ma pomóc w kształtowaniu otwartości i pozytywnego stosunku wobec specyficznego rodzaju niepełnosprawności jaką jest dysfunkcja słuchu.