Książka uczy, bawi i rozwija (2018/19)

Projekt Książka bawi, uczy i rozwija jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, do którego w tym roku przystąpiła nasza szkoła. Działania, które chcemy podjąć mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie do samodzielnego czytania. Realizując te działania, chcemy pokazać, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat młodego człowieka, a literatura uczy i rozwija. Głównym celem projektu jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci. W ramach projektu będą organizowane m.in.: spotkania czytelnicze, konkursy, prezentacje, wieczorki poetyckie, przedstawienia itp.