ARCHI-PRZYGODY

Od września do grudnia 2018 roku uczniowie klasy 2b biorą udział w Archi-Przygodach, organizowanych przed Narodowe Centrum Kultury. Jest to program z zakresu edukacji architektonicznej, którego tematyka przybliża rozumienie pojęcia architektura, rozwija u dzieci wrażliwość estetyczną, rozbudza ciekawość poznawczą i propaguje twórcze myślenie. Co tydzień zajęcia prowadzone są przez panią Olgę Dajek, doktorantkę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze „sztuką budowania”. Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji  budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.