Wzorowa łazienka (2017/18)

Klasy pierwsze zostały objęte programem Wzorowa łazienka promującym dbałość o zdrowie najmłodszych uczniów.

Wzorowa łazienka to program stworzony przez markę Domestos, której celem jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, którego zadaniem było narysowanie wymarzonej łazienki szkolnej. W ramach programu w klasach pierwszych prowadzone są zajęcia uczące higieny, która jest niezbędna dla zdrowia i prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dodatkowo w ciągu roku szkolnego uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi naturalnego obiegu wody w przyrodzie, oszczędzania wody, oczyszczania ścieków i znaczenia wody w przyrodzie oraz dla organizmu człowieka.