Nie pal przy mnie, proszę (2017/18)

Program Nie pal przy mnie, proszę realizowany jest w klasach młodszych we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jest on częścią edukacji antytytoniowej adresowanej do dzieci i młodzieży. Działania w ramach programu mają charakter profilaktyczny. Głównym celem zajęć jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Spotkania z uczniami obejmują swoją tematyką zagadnienia związane ze zdrowiem i mają na celu kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własną sprawność. Zajęcia opierają się na pracy metodami aktywizującymi i są dostosowane do wieku dzieci. Ich zadaniem jest uświadomienie najmłodszym, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo uczniowie dowiadują się jak dbać o zdrowie i jak unikać sytuacji, które zdrowiu szkodzą. Program ten nie tylko wspomaga rozwój dzieci, ale także porządkuje i poszerza wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia oraz integruje zespół klasowy, ucząc działania i pracy w grupie.

Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu w ramach V edycji Tygodnia Zdrowia pod honorowym patronatem Pana Grzegorza Sapińskiego Prezydenta Miasta Kalisza. Film przygotowały Gabriela Goździewicz i Daria Jamrozik.

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu Sobota, 18 listopada 2017