Akademia Bezpiecznego Puchatka (2017/18)

Klasy pierwsze biorą udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka dotyczącym tematyki bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to program edukacyjny o charakterze społecznym, który corocznie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce. Założenia programu skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w trzech obszarach aktywności dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. W czasie zajęć omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami , które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W tegorocznej edycji programu materiały zostały wzbogacone o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dodatkowo przekazujemy dzieciom przydatne informacje związane z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności. W czasie programu dzieci uczą się podstawowych zasad ruchu drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń.