Od grosika do złotówki (2019/20)

 

Edukacja wczesnoszkolna to okres, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci. Zdobyta w tym czasie wiedza i nabyte umiejętności stanowią bazę do dalszej nauki. Poprzez samodzielne działanie, wykorzystujące ciekawość dzieci oraz zabawy, zawierające treści z różnych, bliskich uczniom dziedzin, kształtowane są cechy charakteru mające decydujący wpływ na ich dorosłe życie. Zgłębianie wiedzy finansowej powinno odbywać się przez całe życie, rozpoczynać jak najwcześniej, zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Od grosika do złotówki to ogólnopolski projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu:
  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy, w trackie których uczniowie, podróżując po planetach z Grosikiem, poznają podstawy edukacji finansowej. Zdobywają wiedzę, kształtują umiejętności i nabywają doświadczenia potrzebne im do samodzielnego, bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami. Dokumentując realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć w „Dzienniku podróży”.