OMNIBUS (2017-2019)

W pierwszym okresie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie naszej szkoły rozpoczęli udział w projekcie: OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 gimnazjów z terenu Wielkopolski. Projekt finansowany jest przez Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Europejski Fundusz Społeczny. Instytucją nadzorującą realizację projektu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Zakres wsparcia:

  • realizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli,
  • doposażenie pracowni przedmiotowych.

W prace projektowe zaangażowane były dziesięcioosobowe zespoły uczniów. Każda grupa uczestniczyła w 50-godzinnym kursie z wybranego przez siebie przedmiotu.  Podczas spotkań projektowych uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach utrwalających ich wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów. Oprócz zajęć edukacyjnych, uczniowie wzięli udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, dzięki którym mieli okazję dowiedzieć się więcej o swoich uzdolnieniach, talentach i predyspozycjach zawodowych.

W pierwszym roku realizacji projektu uczniowie uczestniczyli  w dodatkowych zajęciach z matematyki i j. angielskiego. W roku szkolnym 2018/19 grupy projektowe pracowały w ramach przedmiotów przyrodniczych: chemii, fizyki i biologii oraz j. niemieckiego.