Omnibus

 

Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie: „OMNIBUS”- Kompleksowy system wsparcia 9 gimnazjów z terenu Wielkopolski. Projekt finansowany jest przez Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Europejski Fundusz Społeczny. Instytucją nadzorującą realizację projektu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.
18 listopada 2020 roku uczniowie z klasy 8a wzięli udział w zajęciach warsztatowych z biologii, rozwijających zainteresowania tym przedmiotem. Poprzez te zajęcia, uczestnicy projektu rozwijali twórcze myślenie, a także doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Podczas warsztatów kształtowane były umiejętności rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności, szczególnie z zakresu genetyki i świata protistów.
W ramach projektu „Omnibus” szkoła została również doposażona w pomoce naukowe z przedmiotów przyrodniczych. Zostały zakupione atlasy anatomiczne, duży podświetlany globus, układ słoneczny, księgi doświadczeń z chemii i fizyki oraz zestawy do badań laboratoryjnych.