Lekturki spod chmurki

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – EDYCJA III

Od października 2021 roku uczniowie klas 1a, 1b i 3a przystąpili do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa w klasach I-III „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki” edycja III – poznajemy zawody.
Tegoroczna edycja pod kryptonimem “Poznajemy zawody” świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
W projekcje realizujemy przede wszystkim:

 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów…
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  Poprzez zajęcia realizowane są następujące cele:
 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:
I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE (zrealizowany w I semestrze)
II MODUŁ od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.
NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY
III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.
NA RATUNEK

W ramach realizacji projektu w I semestrze 2021/2022 poznaliśmy chmurkę Tosię i wykonaliśmy nasze chmurki. Następnie wspólnie przeczytaliśmy książkę „Pilot i ja” Adama Bahdaja i zrealizowaliśmy zadania z I modułu.
Uzupełniliśmy lekturniki: pokolorowaliśmy okładkę, podpisaliśmy się i uzupełniliśmy strony związane z przeczytaną lekturą. W naszych lekturnikach wykonaliśmy piękne rysunki. Pierwszaki dodatkowo ułożyły obrazkowe opowiadanie oraz złożyły z papieru samolot Walusia. Przygotowaliśmy plakaty zachęcające innych do czytania papierowych książek. Zorganizowaliśmy klasowy DZIEŃ POSTACI Z BAJEK.

Na koniec zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zakładki do książek, które nawiązywały do przeczytanej lektury.
Ostatnim zadaniem, które wykonaliśmy była realizacja zadań umieszczonych w scenariuszu „Podróże małe i duże”. Wysłuchaliśmy opowiadania „Rozchmurzone opowiadanie na powitanie” i odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące tekstu. Poznaliśmy zawody pełniące ważne funkcje i role na lotnisku. Przewodnim tematem był zawód pilota – uzyskaliśmy wiele informacji dotyczących tego zawodu. Wiemy, jakie cechy powinna mieć osoba wykonująca ten zawód i co trzeba zrobić, aby zostać pilotem. W lekturnikach skompletowaliśmy atrybuty poznanego zawodu. Odwiedziliśmy miasto zawodów na https://mapakarier.org/city i z ogromnym zainteresowaniem szukaliśmy zawodu naszych marzeń. To były niesamowite zajęcia pełne zabawy, nauki i nowych doświadczeń. Przed nami II moduł do realizacji.

W drugim okresie roku szkolnego zostały zrealizowane kolejne dwa moduły projektu:

W ramach II modułu projektu Naukowy zawrót głowy dzieci klas pierwszych wysłuchały lekturę „Dzieci pana Astronoma” Wandy Chotomskiej. A uczniowie 3a przeczytali „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą” Agnieszki Frączek. Dzieci uzupełniły lekturniki, które są ważną częścią omawianych książek. Zostały wykonane klasowe kąciki na temat przeczytanych lektur – uczniowie klas pierwszych poznali Układ Słoneczny, a klasa 3a zabawiła się w pisarzy i ilustratorów. W szkole został zorganizowany pokaz astronomiczny w specjalnie przygotowanej do tego kuli oraz balik karnawałowy. Uczniowie odwiedzając miasto zawodów dowiedzieli się jaka jest różnica między astronomem, a astronautą. Klasa trzecia poznała zawód pisarza.

W ramach III modułu Na ratunek – dzieci wysłuchały czytaną przez bibilotekarkę szkolną książkę „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego. Lektura została omówiona i zostały wypełnione strony w lekturnikach – metryczka oraz powstały ilustracje głównego bohatera Wojtka. Były też ciekawe zadania związane z pracą strażaka. Uczniowie obejrzeli również filmik edukacyjny: o numerze alarmowym 998 i o pracy straży pożarnej. Podczas słonecznej pogody został zorganizowany Piknik z książką, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. Przez cały rok dzieci świetnie się bawiły, czytając i omawiając te lektury w ciekawy sposób. Każda z klas otrzymała certyfikat ukończenia projektu, a każdy uczeń pamiątkowy dyplom.


Zapraszamy do galerii!