Łapacze Kultury

 

„Wszystkie dzieci rodzą się artystami”

Projekt „Łapacze Kultury” to zaproszenie skierowane do dzieci z młodszych klas Szkół Podstawowych z terenów województwa wielkopolskiego. „Łapacze Kultury” pozwolą dzieciom na osobisty kontakt ze sztuką, która ma dla nich stać się polem inspiracji. Pomysł wejścia teatru do szkoły wynika z potrzeby spotkania dzieci ze sztuką i włączenia ich jako aktywnych uczestników w kulturę.
Projektowi towarzyszy założenie uczenia się przez praktykę oraz budowania więzi z kulturą przez zabawę. Picasso powiedział: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi wiemy, że działania artystyczne są najlepszym narzędziem przełamującym bariery i źródłem kreatywnego rozwiązywania problemów. Według nas wszystkie dzieci mają ogromne talenty, trzeba tylko zapalić w nich iskrę. Kreatywność w edukacji powinna być tak samo istotna jak nauka pisania i czytania.
Powinniśmy traktować ją na równi i pozwalać dzieciom na jej rozwój. Projekt wpisuje się w założenia podstawy programowej. „Łapacze Kultury” to projekt składający się z trzech etapów. W trakcie warsztatów młodzi widzowie przeistoczą się w twórców, aktorów, reżyserów i scenografów. Punktem wyjścia do pracy będzie spektakl pt. „Opowieść o Calineczce” przygotowany przez Fundację Animacji Społeczno – Kulturalnej KWADRATURA.