Jak odczytywać emocje (2019/20)

PROJEKT EDUKACYJNY

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?

 

W roku szkolnym 2019/2020 klasa 3a bierze udział w projekcie edukacyjnym Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to organizacją non profit, która od ponad 12 lat rozbudza dziecięcą ciekawość podczas sobotnich warsztatów na Uniwersytecie Dzieci oraz w trakcie zajęć szkolnych w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Dzięki uczestnictwie w projekcie Lekcje z klasą, każde Dziecko stanie się studentem Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

Projekt  Jak odczytywać emocje? ma zapewnić dzieciom dobry strat w życiu poprzez kształtowanie kompetencji społecznych. Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Poprzez zabawę i doświadczenia dowie się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwinie kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.