Nabór – oddziały przedszkolne

NABÓR do oddziałów przedszkolnych Rekrutacja do przedszkoli

  • Od 6 lutego do 17 lutego 2024 r. składanie deklaracji pozostania dziecka w oddziale przedszkolnym
  • Od 26 lutego do 8 marca 2024 r. rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 26 lutego 8 marca 9 kwietnia 11 kwietnia
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11 marca 22 marca 12 kwietnia 19 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 23 kwietnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 27 marca 3 kwietnia 24 kwietnia 26 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 kwietnia 30 kwietnia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.