Nabór – klasa 7 dwujęzyczna

 Ulotka informacyjna – czytaj dokument

ZAPRASZAMY do klasy  7 dwujęzycznej 

Zapraszamy również uczniów chętnych do rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2024/25 w klasie 7 dwujęzycznej.

 • Od 6 maja do 17 maja 2024 r. przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego sekretariatsp3kalisz@gmail.com
 •  czerwca 2024 r. o godzinie 14.00  – test predyspozycji językowych z języka angielskiego (60 minut)
  1. Odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
  2. Każdy kandydat musi się zgłosić w dniu przeprowadzenia testu o godzinie 13:30 w siedzibie Szkoły.
  3. Każdy kandydat w dniu przeprowadzenia testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację.
 • 28 czerwca 2024 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych
  1. Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej w gablocie przy sekretariacie w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
  2. Zakodowane wyniki testu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.
  3. Każdy kandydat przystępujący do testu może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16 otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do testu predyspozycji językowych i określenie ilości uzyskanych punktów.

By dowiedzieć się, jak wygląda nauka w zespole dwujęzycznym, należy klikać na poszczególne przedmioty w planie lekcji, a potem w pulsujące elementy: https://view.genial.ly/60412…sp-3-w-kaliszu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

Wniosek o przyjęcie do klasy 7 dwujęzycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (62) 767-67-47 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.
W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z obwodu.  Przy rekrutacji do klas dwujęzycznych nie obowiązuje rejonizacja.
Obwód szkoły

Aleja Wojska Polskiego zakres nr: od 115 do 151 (tylko nieparzyste), Alfonsa Parczewskiego zakres nr: od 5 do 10, Babina zakres nr: od 12 do 19, Browarna cała ulica, Ciasna cała ulica, Franciszkańska cała ulica, Fryderyka Chopina
cała ulica, Gabriela Narutowicza cała ulica, Garbarska cała ulica, Kadecka cała ulica, Kazimierzowska cała ulica, Kolegialna cała ulica, Łazienna cała ulica, Mariańska cała ulica, Piekarska cała ulica, Piskorzewie zakres nr: od 1 do 7 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 4 (tylko parzyste), Piskorzewska cała ulica, Przechodnia cała ulica, Rzeźnicza
cała ulica, Sukiennicza cała ulica, Szkolna cała ulica, Śródmiejska zakres nr: od 1 do 25 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 16 (tylko parzyste), Świętego Stanisława cała ulica, Tadeusza Kościuszki zakres nr: od 14 do 24, Targowa cała ulica, Towarowa cała ulica, Wodna zakres nr: od 1 do 7, Złota zakres nr: od 1 do 29 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 20 (tylko parzyste).

https://www.facebook.com/szkolapodstawowa3.kalisz/videos/1435521099909692/
Film promujący szkołę pt.: Zobacz co Sherlock Holmes odkrył w naszej szkole – czerwiec 2017