Mamo, tato – co wy na to?

Projekt „Mamo, Tato – co Wy na to?” – skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów. Rodzice zostali zapoznani z celami programu podczas zebrania. Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci  oraz zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. W ramach projektu „Mamo, Tato- co Wy na to?” dzieci kształtują prawidłowe nawyki prozdrowotne. Przedszkolaki dowiedziały się jak wyrażać swoje emocje, jak radzić sobie ze złością. Poznały zasady zbilansowanej diety, dowiedziały się jak ważne jest regularne spożywanie posiłków by zdrowo rosnąć.