MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Klasy pierwsze biorą udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych organizowanym przez Instytut Książki.

Instytut Książki, kierując się doświadczeniem innych krajów, w 2017 roku zainicjował w Polsce program bookstartowy – nowo narodzonym dzieciom i ich rodzicom na oddziałach położniczych rozdawane są Wyprawki Czytelnicze (książki i materiały edukacyjne dla rodziców). Mając na uwadze, że wyrobienie nawyków czytelniczych i rozbudzenie miłości do książek zaczyna się już od wczesnego dzieciństwa, podejmujemy konkretne działania, dzięki którym dzieci, już od urodzenia, będą mieć łatwy dostęp do swoich pierwszych lektur. Projekt połączony jest z ogólnopolską kampanią społeczną „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach której przypominamy rodzicom i opiekunom o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Do tej pory rozdaliśmy już blisko milion książek dla niemowląt.

Od 2018 r. do czytania oraz regularnego odwiedzania bibliotek zachęcamy również dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. W blisko 6 tys. bibliotek publicznych (to około 80% wszystkich bibliotek w Polsce) mogą odebrać przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze – książkę, broszurę dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika.

Trzeci etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” obecna jest w mediach tradycyjnych i społecznościowych, w przestrzeni miejskiej, a także podczas licznych wydarzeń skierowanych do dzieci i ich opiekunów.

PROJEKT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

Drodzy Rodzice, mamy nadzieję, że będziecie wspierali nasze inicjatywy związane z rozwijaniem czytelnictwa wśród swoich dzieci, a może i własne.