Sensoryczne bystrzaki

Tytuł innowacji: „Sensoryczne bystrzaki” 

Autor: Paulina Okrasa

Cele ogólne innowacji: 

 •   wspieranie rozwoju sensoryczno-motorycznego uczniów
 •   wspieranie rozwoju układu nerwowego
 •  poprawa funkcjonowania małej i dużej motoryki

Cele szczegółowe:

 • integracja reakcji posturalnych i koordynacja obu stron ciała
 • poprawa czucia własnego ciała
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • dostarczanie wrażeń dotykowych, słuchowych, wzrokowych, smakowych, przedsionkowych, proprioceptywnych
 • doskonalenie pisania
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • wspomaganie utrzymania prawidłowej postawy
 • budowanie świadomości ciała i przestrzeni
 • integracja i współpraca w grupie
 • rozwijanie samodzielności, poczucia pewności siebie i własnej wartości

Opis i główne założenia innowacji:

Innowacja pt. „Sensoryczne bystrzaki” będzie polegała przede wszystkim na organizacji dodatkowych zajęć 2 razy w miesiącu dla młodszych uczniów, podczas których zostaną wykorzystywane elementy metody integracji sensorycznej, terapii ręki oraz Sensoplastyki® , w celu wspierania rozwoju sensomotorycznego uczniów, poprawy funkcjonowania układu nerwowego i rozwijania małej i dużej motoryki.

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, organizującym wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte w życiu codziennym do celowego działania. Od niej zależy poprawne funkcjonowanie układu nerwowego, podstawowych układów zmysłowych, motoryki, postawy, koordynacji, równowagi, uwagi, emocji oraz mechanizmów uczenia się i zachowania. W programie innowacji będą wykorzystywane elementy metody integracji sensorycznej  wspierające rozwój układu sensomotorycznego, które są jednocześnie bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu dla ucznia, gdyż mają charakter wesołej zabawy ruchowej. Terapia ręki ma również swoje źródło w teorii integracji sensorycznej, ponieważ opiera się na wspieraniu małej i dużej motoryki. Jej celem jest poprawa obszarów związanych z grafomotoryką. W trakcie zajęć „Sensoryczne bystrzaki” będą wykorzystywane elementy terapii ręki, w celu dążenia do poprawy jakości pisma i postawy, którą uczeń przyjmuje w trakcie pisania. W drugim semestrze roku szkolnego zajęcia „Sensoryczne bystrzaki” będą przeprowadzane również w formie warsztatów z wykorzystaniem elementów sensoplastyki. Jest to rodzaj zajęć pozytywnie wpływających  na stymulację zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku, w których wykorzystuje się bezpieczne produkty spożywcze. W trakcie zajęć dzieci doświadczają ciekawych zjawisk łączenia produktów różnej faktury, mieszają je, przelewają, przesypują, przy czym są kreatywne. Jest to twórcza zabawa, która wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. 

https://www.facebook.com/100057282956391/videos/pcb.311653027420793/

https://www.facebook.com/100057282956391/videos/pcb.311653027420793/1765528270299618

https://www.facebook.com/100057282956391/videos/pcb.311653027420793/449776926472061

https://www.facebook.com/100057282956391/videos/pcb.311653027420793/694967571475851