4a samoregulację ma

Nazwa innowacji: „4a samoregulację ma”

Autor: Paulina Okrasa

 

Cele ogólne innowacji: 
 • wspieranie samoregulacji i rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • pomoc w radzeniu sobie z napięciami w sytuacjach stresowych
 • regulacja stanu pobudzenia układu nerwowego
 • poprawa koncentracji i uważności    
Cele szczegółowe:
 • lepsza zdolność do kontrolowania impulsów
 • wspieranie umiejętności rozpoznania własnego stanu spokoju i czujności
 • łatwiejsze przyswajanie wiedzy
 • radzenie sobie z frustracją
 • poprawa czucia własnego ciała
 • wspieranie umiejętności rozpoznawania stresorów zarówno w klasie, jak i poza nią
 • tworzenie własnych strategii radzenia sobie ze stresorami
 • integracja i współpraca w grupie
 • rozwijanie samodzielności, poczucia pewności siebie i własnej wartości
Opis innowacji:

Innowacja oparta jest na elementach zaczerpniętych z różnych metod terapeutycznych, w tym treningu relaksacji, elementów metody integracji sensorycznej, treningu uważności oraz metody Self-Regulation, w skrócie Self-Reg (metoda samoregulacji), którą stworzył kanadyjski psycholog dr Stuart Shanker i wdrożył w szkołach na całym świecie.  Samoregulacja to inaczej zdolność do radzenia sobie ze stresem i przywracania równowagi w obliczu różnych stresorów. Głównym założeniem jest poszukiwanie przyczyn niewłaściwych zachowań, problemów emocjonalnych i trudności w relacjach, w stresie. Jeśli ilość stresorów jest zbyt duża, mózg dziecka może stać się nadwrażliwy na nawet bardzo niewielkie sygnały. U dzieci przejawia się to pojawieniem się zachowań niepożądanych:  brakiem współpracy, krzykiem, napadami złości oraz problemami z nauką, koncentracją, pamięcią itd. Badania ostatnich lat wykazały, iż funkcja kory przedczołowej odpowiedzialna za analizę, racjonalność, hamowanie popędów znacząco się obniża w momencie silnego stresu. Oznacza to, że kiedy pojawiają się silne emocje, racjonalny mózg przestaje działać. Ma to bezpośrednie przełożenie na szkolny grunt – zachowania uczniów, ich motywację do nauki, poziom koncentracji, uwagi itd. Mózg w stresie nie jest w stanie podejmować racjonalnych decyzji i włącza tryb walki lub ucieczki. 

Innowacja „4a samoregulację ma” ma na celu wykorzystywać samoregulację organizmu, jako metody walki ze stresem. Podczas lekcji będą stosowane techniki, które pomagają go okiełznać – techniki oddechowe, koncentracji, aktywizacji proprioreceptorów, które regulują poziom pobudzenia organizmu, czyli pozytywne odziaływanie na układ nerwowy poprzez ruch. Ponadto w ciągu całego roku szkolnego klasa będzie miała za zadanie przeczytać opowiadania, których tematyka związana jest bezpośrednio z wyzwaniami i problemami dotykającymi dzieci i młodzież, które są często dla nich źródłem stresu. Opowiadania te same w sobie będą pewnymi wskazówki o tym, jak radzić sobie, gdy emocje biorą górę. Staną się także punktem wyjścia do dyskusji na temat takich wartości jak wdzięczność, rodzina, wspieranie siebie nawzajem, korzyści z przestrzegania wspólnie ustalonych zasad, czy korzystania z technik relaksacyjnych i uważności.