Gramy zmysłami

„Gramy Zmysłami”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Dzieci mają za zadanie poznawać świata wieloma zmysłami, poszerzać i wzbogać wiedzę na temat integracji sensorycznej i zmysłów, wielozmysłowo postrzegać świat, rozbudzać kreatywności, stymulować wszystkie zmysły w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych. Istotne jest również aby tworzyć warunki do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Projekt jest realizowany od października 2022 do maja 2023 w ramach, którego dzieci w każdym miesiącu realizują jedno zadanie rozwijające zmysł.