Godziny Wychowawcze ze Światem

Program „Godziny Wychowawcze ze Światem” to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Celem zajęć jest dyskusja o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki zajęciom uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie. Program jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną. PAH jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Misją PAH jest uczynić świat lepszym poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych (humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności).
Tematy zajęć w klasie 6b:

 1. Zmiana perspektywy w patrzeniu na świat. Miejsce Europy w świecie.
 2. Krzysztof Kolumb – bohater czy najeźdźca?
 3. Indianie – niepoprawne sformułowanie używane wobec rdzennych mieszkańców i mieszkanek Ameryki.
 4. Podobieństwa w nas – nauka patrzenia na to, co łączy, a nie dzieli ludzi.
 5. Tożsamości i przywileje.
 6. Stereotypy dotyczące Afryki.
 7. Kontynenty z innej perspektywy.
 8. Refleksja nad skutkami katastrof naturalnych.
 9. Odpowiedzialna konsumpcja na przykładzie podziału zysków z produkcji koszulki.
 10. Powody podróżowania a postrzeganie ludzi.
 11. Przyczyny braku dostępu do wody.

Realizatorzy projektu: Marta Burczyńska i zespół klasy 6b

Czas trwania projektu: październik 2022 – maj 2023