3a w kuchennym laboratorium

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie 3a realizowany jest projekt edukacyjny „W kuchennym laboratorium”. Metoda projektów to jedna z popularnych metod aktywizujących uczniów do działania, odkrywania, udzielania odpowiedzi na nurtujące pytania. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest rozwijanie u uczniów ciekawości poznawczej, kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych, naukowo-technicznych i informatycznych, realizacja treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Po projekcie dzieci będą potrafiły: opisać wpływ jednych substancji na drugie, formułować proste obserwacje i wnioski, podać przykłady trwałych zmian jednych substancji przez drugie, nazwać wydzielający się gaz – dwutlenek węgla, podać różnicę pomiędzy wodą, a olejem, wyjaśnić z jakich barw składa się czarny barwnik w pisaku, mieszać różne produkty, przygotować, np. proste ciasto na gofry, poznawać urządzenia kuchenne, prowadzić doświadczenia przyrodniczo – ogrodnicze.

Prowadzone doświadczenia pozwolą rozbudzać w uczniach chęć poznawania świata. Dzięki takim ćwiczeniom można doskonalić u dzieci umiejętność obserwacji i wnioskowania, a także kształcić kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym w powiązaniu z realizacją podstawy programowej. Uczniowie pracują zespołowo, wykonują powierzone im zadania. Nauczyciel pełni rolę wspierającą (koordynatora działań). Współpracuje z innymi nauczycielami, rodzicami, specjalistami w ramach realizowanego projektu. 

Zapraszamy do obserwacji uzyskanych efektów.