Umowa użyczenia podręczników (2020/21)

Archiwum kategorii: Aktualności

… z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w § 1, zwanym dalej podręcznikiem, na czas oznaczony – od dnia 1 września 2020 roku do dnia 25 czerwca 2021 r.

Pobierz —>  Umowa użyczenia podręczników

Poprzednia aktualność
Basen dla uczniów klas trzecich
Następna aktualność
1.09.2020 - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21