Stypendium socjalne

Archiwum kategorii: Aktualności

Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.

Wnioski na szkolne stypendium tzw. „socjalne” wnioskodawcy składają w sekretariacie szkoły, w terminie do 15.09.2023 r. (dotyczy to również uczniów ukraińskich).

Przypominamy o konieczności zbierania faktur/rachunków imiennych na potwierdzenie wydatków.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie uległ zmianie i wynosi 600 zł.

Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku).

Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte art. 8. ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:

Katalog wydatków i pouczenie

Wniosek o przyznanie stypendium zasiłku szkolnego

Wniosek przelewu na konto

Poprzednia aktualność
Rozpoczęcie roku szkolnego
Następna aktualność
Bezpieczna Kraina Energa-Operator