Zapraszamy do klasy 7 dwujęzycznej

Archiwum kategorii: Aktualności

Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2022 roku rozpocznie naukę w naszej szkole, mającej  już  dziewięcioletnie doświadczenie w kształceniu dwujęzycznym. By dowiedzieć się, jak wygląda nauka w zespole dwujęzycznym, należy klikać na poszczególne przedmioty w planie lekcji, a potem w pulsujące elementy.

https: zapraszamy-do-sp-3-w-kaliszu

Przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego od 4 maja do 20 maja 2022 r.

Terminarz i zasady rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2022/2023:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynności
4 maja do 20 maja 2022r.Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu elektronicznie sekretariatsp3kalisz@gmail.com lub w sekretariacie Szkoły.
27.05.2022r. godzina 14:00Test predyspozycji językowych z języka angielskiego.
(60 minut)
1.    Odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
2.    Każdy kandydat musi się zgłosić w dniu przeprowadzenia testu o godzinie 13:30 w siedzibie Szkoły.
3.    Każdy kandydat w dniu przeprowadzenia testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację. 
do 3.06.2022r. godzina 14:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych.
1.    Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej w gablocie przy sekretariacie w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
2.    Zakodowane wyniki testu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.
3.    Każdy kandydat przystępujący do testu może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16 otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do testu predyspozycji językowych i określenie ilości uzyskanych punktów.
od 24.06.2022r.
do 29.06.2022r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.Oryginał świadectwa z klasy VI należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej do godziny 15:00.
4.07.2022r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego.
1.    Listy będą podawane wyłącznie w formie papierowej w gablocie przy sekretariacie w siedzibie szkoły.
2.    Informacje nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.
Poprzednia aktualność
Toruńskie pierniki i "Gotyk na dotyk"
Następna aktualność
Wyniki EkoKonkursu