STYPENDIUM SOCJALNE (2021/22)

Archiwum kategorii: Aktualności

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć do 15 września 2021 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. (Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej /Dz.U.2019.1507 t.j./).

W związku z tym, że stypendia będą przelewane na konto prosimy o dołączenie upoważnienia do dokonania powyższego przelewu – pomocniczy wzór w załączniku.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy wypełnianiu wniosku, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Katalog i pouczenie

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek przelewu na konto

 

Wnioski wraz z załącznikami można również pobrać na portierni. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły – tel. 62 767 67 47.

Poprzednia aktualność
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
Następna aktualność
Informacja o szczepieniach