Stypendium św. Jana Pawła II

Archiwum kategorii: Aktualności

Wydział Edukacji informuje, że w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ukazała się Uchwała  Rady Miasta Kalisza nr XXXIV/491/2020 z dnia 29.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.

W związku z powyższym informujemy, że:

  • Do wniosków, które zostaną złożone do 26 stycznia 2021 r. włącznie, zastosowanie ma wcześniejsza Uchwała, w której kryterium dochodowe uprawniające do stypendium wynosi 1800 zł i dotyczyć będzie dochodu z grudnia 2020 r., a średnia ocen dla klas IV-VI szkół podstawowych wynosi minimum 5,40, zaś dla uczniów klas VII-VIII minimum 5,20 
  • Natomiast do wniosków, które zostaną złożone od 27 stycznia do 12 lutego, zastosowanie ma nowa Uchwała, w której kryterium dochodowe uprawniające do stypendium wynosi 2000 zł netto na członka rodziny i dotyczyć będzie dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a średnia ocen dla klas IV-VI szkół podstawowych wynosi minimum 5,50, zaś dla uczniów klasa VII-VIII minimum 5,20

Szczególne znaczenie przy składaniu wniosków będzie miała data jego wpływu.

Rodzice uczniów, którzy chcą się ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2020/2021, mogą składać wnioski do piątku 12.02.2021 r. – wniosek należy złożyć do skrzynki „KORESPONDENCJA” znajdującej się w szkole, przy głównym wejściu.

  • Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich punktów, szczególnie ważny jest uzasadnienie wniosku, gdzie należy wypisać precyzyjnie osiągnięcia ucznia. 
  • Dokumenty do pobrania (wniosek oraz regulamin) są dostępne na stronie internetowej szkoły lub przy wejściu do szkoły. 
  • Średnią ocen należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Dochód dla wniosku składanego w styczniu powinien dotyczyć miesiąca grudnia 2020 r., a dla wniosków składanych w lutym ze stycznia 2021 roku.

 

Wniosek na okres 2020/21  (drukować dwustronnie)

Regulamin obowiązujący od 27.01.2021 r.

Regulamin od 09.2020 do 26.01.2021 r.

Upoważnienie do przelewu na konto

Zasady weryfikacji dochodów

 

Poprzednia aktualność
Zwycięska MegaMisja 2020
Następna aktualność
Herbatka dla Babci i Dziadka